Konstytucja Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza
Art. 33
1. Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Białoruś, Czechy, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia, kraje byłej Jugosławii, Mołdawia, Bułgaria to obszar uznawany historycznie za międzymorze. Członkowie tych wspólnot mogą być również Obywatelami Chrześcijańskiego Międzymorza, muszą dokonać odpowiedniej rejestracji zgodnie z Ustawą. 2. Członkowie tych wspólnot mogą być patriotami w swoich Krajach i popierać koncepcje unii krajów międzymorza pod przewodnictwem Chrześcijańskiego Międzymorza, w myśl zasady: "wszyscy jesteśmy międzymorzanami i patriotami swoich ojczyzn".
1

Rejestracja na stronie www.freeman.gov.ist

Rezydent Monarchii otrzymuje szereg cyfrowych dokumentów identyfikujących i dostępów. Dokumenty te są weryfikowane poprzez Dokumenty wydane przez organy państwowe państw międzymorza. Rezydenci do czasu złożenia uroczystego Oświadczenia Obywatela mają ograniczone prawa.
2

CHMID - osobisty numer identyfikujący Monarchii

Rezydent Monarchii otrzymuje identyfikujący numer, który służy jako identyfikacja rezydenta i login do serwisów Monarchii. Numer CHMID składa się z 6 cyfr oznaczających datę przyłączenia się do Monarchii oraz 6 cyfr losowych, np. 160423 - jako data przyłączenia się, w tym wypadku jest to data wyniesienia Monarchii do Suwerenności, oraz losowy numer 342134 daje CHMID 160423342134.
3

Konto Cyfrowej Reprezentacji Wartości do rozliczen w walucie INTER

Zagraniczna Misja Inter Międzymorza M.CH.I. to podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie cyfrowej reprezentacji wartości INTER. INTER jako cyfrowa waluta Monarchii służy do rozliczeń między Monarchią i jej Rezydentami/Obywatelami oraz zewnętrznymi podmiotami, w tym również wymiany usług i towarów. INTER to propozycja Monarchii na wspólnotową walutę dla krajów Unii Międzymorza i konkurencja dla EURO.
4

Osobisty Certyfikat do Podpisów Cyfrowych

Proces rejestracji kończy wygenerowany po pewnym czasie (od jednego miesiąca do trzech miesięcy) osobisty Certyfikat do podpisywania cyfrowo dokumentów.

Fragment Edyktu Obywatelstwo Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Art. 1
1. Obywatel Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze to osoba przynależąca do państwa erygowanego na prawie kościelnym, które jest miejscem dla wszystkich chrześcijan i osób nie wierzących. Obywatel Monarchii jest również członkiem podmiotu prawa międzynarodowego bez ziemi o specjalnym charakterze, jednakże bez sprzeczności i z zachowaniem wyższości prawa obywatela dla świeckiego kraju zamieszkania. Rezydent Monarchii rezyduje w państwie i jest obserwatorem w podmiocie prawa międzynarodowego.
2. Oświadczenia, przyrzeczenia, ślubowania, przysięgi, etc., etc., odbywają się uroczyście przed uprawnioną osobą Monarchii, przy obecności co najmniej dwóch świadków.
3. Oświadczenia, przyrzeczenia, ślubowania, przysięgi, etc., etc. można również złożyć w Kancelarii Notarialnej przed Notariuszem zgodnie z przyjętym wzorem.
4. Oświadczenie osoby wierzącej rozpoczyna się słowami: W obliczu Krzyża Chrystusowego…
5. Oświadczenie osoby nie wierzącej, rozpoczyna słowami: Wielce uroczyście…
6. Oświadczenie składana przed świadkiem Notariuszem, w formie pisanej rozpoczyna się wyrazami: W wielkiej powadze przed Notariuszem …
7. Przysięga osoby wierzącej rozpoczyna się słowami: Ślubuje na święty Krzyż i przysięgam na rany Chrystusa Pana naszego ….
8. Przysięga osoby nie wierzącej, rozpoczyna słowami: Uroczyście przysięgam …
9. Przysięga składana przed świadkiem Notariuszem, w formie pisanej rozpoczyna się wyrazami: W wielkiej powadze przysięgam przed Notariuszem …
10. Dane oświadczenie, przyrzeczenie, ślubowanie, przysięgę, etc., etc. składa się tylko raz.
11. Rozróżnia się osoby jako :
a. Nie Obywatele Monarchii,
b. Rezydenci Monarchii,
c. Obywatele Monarchii,
d. Aspiranci Honoru Monarchii lub Honorowi Monarchii
e. Obywatele z Godnościami Honorowymi lub Szlachetni Monarchii
f. Obywatele z Godnościami Szlacheckimi lub Szlachta Monarchii
g. Obywatele z Godnościami Książęcymi
Art. 2
1. Rezydent Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze dokonuje rejestracji internetowej na stronie stronach Monarchii.
2. Rezydent otrzymuje CHMID i dostęp do konta INTER oraz korzysta z części praw.
Art. 3
1. Obywatel Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze składa oświadczenie: oświadczam, że jestem patriotą swojej ojczyzny i chrześcijańskim Międzymorzaninem, będę służyć mojej Ojczyźnie i wspierać dążenia do Unii pod przewodnictwem Międzymorskiej Monarchii Chrześcijańskiej, a także będę przestrzegać praw.
2. Aspirant Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze uzupełnia swoje oświadczenie Obywatela o: oświadczam, że mam szczerą wolę całym życiem być człowiekiem honoru i wspierać Suwerennego Władcę Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
3. Przyjmujący oświadczenie Obywatela wypowiada głośno: Informuje zgromadzonych, że został Pan przyjęty w do wspólnoty Obywateli Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
4. Przyjmujący oświadczenie Aspiranta wypowiada głośno: bądź wierny swojej woli, amen i dotyka piernaczem lub płazem miecza ramienia Aspiranta. Następnie wypowiada: W imieniu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze nadaje ci tytuł [wymienia tytuł].
5. W przypadku awansu aspiranta, Awansujący wypowiada głośno: Zgodnie z Twoimi potwierdzonymi umiejętnościami w imieniu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze nadaje ci tytuł [wymienia tytuł].
6. Osoba otrzymująca tytuł aspiranta, nie będąca Obywatelem, musi wcześniej złożyć oświadczenie Obywatela.
.....

Rejestracja Rezydenta

Szanowna Pani, Szanowny Panie czy chcesz zostać Obywatelem Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze?

A) Nie wiemB) Tak chcę zostać w przyszłości Obywatelem Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze i budować koordynowaną przez Monarchę Unię Międzymorza

Dowód Obywatela Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza potwierdzany jest drugim dokumentem wydanym przez uprawnione organy w danym kraju międzymorza. Może to być Dowód Osobisty, Paszport, Prawo Jazdy, itp. Uwaga: nie podajemy PESEL ani innych bardzo osobistych danych, jak również należy pamiętać iż dokumenty mają termin ważności i po tym terminie nie będą identyfikować Obywatela Monarchii.

Opcjonalnie drugi dokument

Opłata rejestracji w formie darowizny, którą należy wnieść na konto, w wysokości co najmniej 71zł:
Polska Fundacja Technologiczna Ryś, ul. Jagodna 3 Jagodne, 12-200 Pisz, Poland.
Bank: 13 2030 0045 1110 0000 0391 4500
BIC/SWIFT: GOPZPLPW

W Tytule prosimy wpisać HASŁO aby wskazać, który cel charytatywnych wspierają Państwo darowizną:
WALA - Wsparcie budowy Centrum Głuchoniemych w Rudniku nad Sanem prowadzonym przez J.E. Ks. Infułata Czesława Walę

INTER - Wsparcie zabezpieczenia druku Banknotów Inter

MISJA - Wsparcie Misji Budowy Unii Międzymorza

Kwota powyżej 70 zł będzie przeliczona na INTER po kursie 5gr za INTER i będzie dostępna na Państwa prywatnym koncie w Banku INTER. Na przykład: przy wpłacie 100zł, po odjęciu 70zł, pozostaje 30zł rozliczane w INTER, czyli 600 INTer.

Potwierdzenie wpłaty pdf/png/jpg, maks 1mb, PROSZĘ KLIKNĄĆ WYBIERZ PLIK PONIŻEJ

Zdjęcie do dokumentu pdf/png/jpg, maks 1mb, PROSZĘ KLIKNĄĆ WYBIERZ PLIK PONIŻEJ

Państwa uwagi, wnioski, postulaty, pole opcjonalne
Akceptuje regulamin uczestnictwa w programie INTER Polskiej Fundacji Technologicznej Ryś - podmiotu pod protektoratem Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze Regulamin INTER INTERMARIUM.pdf